Doceniamy Państwa zainteresowanie naszą ofertą i stroną internetową. Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania strony i odnosi się do wszystkich jej użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób ze strony internetowej oznacza akceptację niniejszych warunków.

 

Ochrona danych osobowych (RODO)

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: INREM GDS Sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach 73, 43-391 Mazańcowice, NIP 5482660593.
 • Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod numerem telefonu: +48 33 488 07 36 lub adresem e-mail: biuro@gorskidomseniora.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji Umowy o wykonywanie Usług Księgowo-Biurowych.
 • Dane osobowe Pani/Pana oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonywania powierzonego zlecenia.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania oraz organy administracji publicznej, a w szczególności: Urząd Skarbowy, Kancelarie podatkowe, windykacyjne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, banki, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), celem realizacji zadań. Możemy również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 • Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (art. 15,16,17).
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy o wykonanie usług. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości jej zawarcia.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacjom pozarządowym.

 

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ na stronie są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną INREM GDS Sp. z o.o. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody są zabronione.

 

Gwarancje i odpowiedzialność

Informacje zaprezentowane na stronie są dostarczone w zastanej przez Państwa formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź implikowanych. Dokładamy wszelkich starań, by materiał zawarty na stronie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. Z uwagi na powierzenie utrzymania serwisu podmiotom trzecim, nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość strony oraz publikowane na niej treści. W żadnym przypadku nie bierzemy odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania ze strony. Możemy publikować odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.

 

Zmiany warunków i zastrzeżeń

INREM GDS Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość modyfikacji powyższych informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania. Zachęcamy do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

 

Informacje o firmie

INREM GDS Sp. z o.o.
43-391 Mazańcowice 73
NIP: 5482660593
REGON: 242969541
Tel.: +48 33 814 11 42
Fax: +48 33 444 64 60
Email:
 • © Górski Dom Seniora - Koncesja nr PSII.9420.1.9.2012